Бъдещето на DLP е тук

monitor

Наблюдавайте

Безопасна, прозрачна архитектура

protect

Защитавайте

Автоматична защита в зависимост от вектора на атаката

verify

Проверявайте

Чувствителната информация е защитена по време на всеки от трите стадия data-at-rest, data-in-motion, data-in-use

DLP решение, създадено за защита

ITsMine Beyond DLP е водещо решение за защита от изтичане на данни, използвано от организациите за автоматична защита срещу вътрешни и външни заплахи.

ITsMine Beyond DLP предприема проактивен подход за защита на данните в рамките на организацията и отвъд. Използвайки изкуствен интелект, поведенчески анализ и техники за измама. Beyond DLP подсигурява и защитава всички три стадия на съхранение и обмен на дигитални данни. ITsMine DLP е специално разработен да защитава данните отвътре навън, различавайки двата вектора на атака и предприемайки автоматични мерки. 

Asset-6

Външна заплаха

Някой извън организацията се възползва от достъп до работната станция на служител в компанията с цел нанасяне на вреда и/или кражба на данни

Отговор на ITsMine:

Автоматично блокира и изолира компрометираната машина и предоставя ключови доказателства дори и след изтичане на данни

Asset-5

Вътрешна заплаха

Някой вътре в организацията, който целенасочено или не се опитва да достъпи, злоупотреби или разруши фирмена информация

Отговор на ITsMine:

Засича необичайно поведение и изчислява нивото на риска, за да блокира автоматично действията или да обучи служителя как да борави с критичните данни

map_new-1

Пълен контрол върху критичната фирмена информация

Beyond DLP автоматично поставя хиляди изкуствени файлове – SoftwareMines във файловите сториджи на Вашата организация, независимо дали са разположение вътре в организацията или в облачни структури. Когато софтуерна мина бъде достъпена извън пределите на организацията, незабавно ще получите ключови доказателства за евентуален пробив или изтичане на данни.

Тази информация може да бъде използвана, за да се разбере какво точно се е случило, с цел да се подобрят мерките за сигурност вътре в компанията и да се върне контрола в ръцете на отдела за сигурност.

Ключови ползи 

Asset-12

Plug & Play

Създадено на база Изкуствен Интелект, решението защитава автоматично срещу вътрешни и външни атаки

Asset-11_new

Напълно прозрачно

Без необходимост инсталиране на мрежови устройства или агенти по крайните точки

Asset-10

Подобрява продуктивността

Без негативен ефект върху продуктивността на служителите, с помощта на обучението в реално време

Asset-9

В съответствие с регулациите

Решението е в съответствие с ключовите регулационни изисквания на GDPR, CCPA, PCI и Hipaa

Връзка с нас

За техническа информация, ценова оферта или как да станете наш партньор, предлагайки решенията ITsMine, моля посетете страницата за контакти.