Declaratia unica (D212), publicata

Prin Ordinul 888/2018 a fost aprobata si publicata ”Declaratia unica” cu numarul D212 pentru raportarea anumitor categorii de venituri la autoritatea fiscala, respectiv pentru declararea si plata asigurarilor sociale, iar acest ordin aduce proceduri tranzitorii pentru:

a) Declararea veniturilor extrasalariale pentru anul 2017;
b) Declararea veniturilor si a asigurarilor sociale pentru perioada 01 ianuarie 2018 – 31 martie 2018, perioada in care sunt aplicabile reglementarile modificate de prezentul ordin;
c) Pentru inchiderea exercitiului 2018 si pe termen nedeterminat, presupunand ca nu se mai modifica legislatia.

Acest nou formular inlocuieste un numar de 7 declaratii care se depuneau la organul fiscal de persoanele fizice care desfasoara activitati economice sau care realizeaza unele categorii de venituri, precum:
– formularul 200
– formularul 201
– formularul 220
– formularul 221
– formularul 600
– formularul 604
– formularul 605

Astfel, informatiile cuprinse in cele 7 formulare au fost restructurate, iar cele care se vor regasi in declaratia unica pentru persoanele fizice asigura un mecanism mai simplu de stabilire, declarare si plata a obligatiilor fiscale.

Formularul propus este structurat in doua parti prin care persoanele fizice declara:
a) In prima parte, informatii privind veniturile realizate in anul 2017, precum si informatii referitoare la optiunea contribuabilului cu privire la destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net/castigul net anual impozabil;
b) In cea de-a doua parte, informatii privindimpozitul pe veniturile estimate a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2018.

Totodata, prin intermediul formularului, contribuabilii au posibilitatea stabilirii unor  bonificatii:
• Pentru depunerea Declaratiei unice prin mijloace electronice, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana pe data de 15 martie 2019;
• Pentru plata integrala a impozitului in avans pana pe data de 15 decembrie 2018 se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit estimat;
• Daca ambele conditii sunt indeplinite, se acorda ambele bonificatii.

Se utilizeaza la declararea venitului anual realizat in anul 2017, precum si pentru declararea impozitului pe venitul estimat si a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice pentru anul 2018.

Termenul de depunere a declaratiei
a) Declaratia se depune pana la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de catre persoanele fizice care au obligatia declararii urmatoarelor categorii de venituri/impozite:
– venituri realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2017;
– impozitul pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2018;
– venit estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.

b) Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal si a celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pana la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice.

c) Rectificarea declaratiei:
c) 1. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, ori de cate ori informatiile actuale nu corespund celor din declaratia depusa anterior, prin depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
c) 2. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi formular, bifandu-se cu X casutele aflate pe prima pagina a formularului (Capitolul I ”Date privind veniturile realizate in anul 2017” si/sau Capitolul II ”Date privind impozitul pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2018”, dupa caz).
c) 3. Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute in capitolul supus rectificarii, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
c) 4. Declaratia rectificativa se intocmeste pentru:
– corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice;
– modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
– modificarea unor date referitoare la categoria/ sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
– modificarea unor date referitoare la contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate estimate pe anul 2018;
– corectarea altor informatii prevazute de formular.
c) 5. Contribuabilul poate rectifica venitul estimat pana la termenul de plata a impozitului datorat, respectiv pana la data de 15 martie a anului urmator celui de impunere.

Persoanele fizice care au depus deja Declaratiile de venit formular 200 sau 201 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pentru venituri din anul 2017, nu vor mai depune declaratia unica.
Persoanele fizice ce au depus pentru anul 2018:
– formularul 220 Declaratie de venit estimative
– formularul 221 Venituri agricole impuse prin transe de venit
– formularul 600
vor depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, pana in data de 15 iulie 2018, iar aceasta va inlocui respectivele formulare.

Pentru urmatoarele categorii de venituri, nu se depune Declaratie unica si se revine la stopajul la sursa incepand cu luna Aprilie 2018, pentru cele la care nu se aplica deja:
a) Venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care se aplica stopajul la sursa;
b) Venituri din arenda;
c) Venituri din salarii;
d) Venituri din investitii (dividende, dobanzi);
e) Venituri din pensii;
f) Venituri nete pentru care se aplica norma de venit;
g) Venituri din alte surse

Recommended Posts

Leave a Comment